Manžel má sjednané KŽP(obnosové) u Amcica, kde je pojištěn na 900.000,- Kč pro případ smrti a 150.000,- Kč při závažném onemocnění. Platí částku 3.634,-Kč čtvrtletně. Toto pojištění bylo sjednáno 15. 2. 2007. Nyní nám bylo finanční poradkyní nabídnuto IŽP Maximum u ČPP, které podle této poradkyně - pokud bude nastaveno stejně - jen pojištění pro případ smrti bude rozloženo na 500.000,- Kč smrt úrazem a 400.000,- Kč smrt a bez pojištění závažného onemocnění, při dodržení stejné výše splátek a let – to je do 60 let (trvání po dobu 23 let) bude jeho výnos o mnoho vyšší než u Amcica. Tam nám spočítala, že v podstatě při vyplacení (bez úmrtí) dostaneme o 160.000,- Kč méně, než bychom za celou dobu vložili, kdežto u IŽP dostaneme částku o 280.000,- Kč více, než vložíme. Můžete mi prosím poradit, jestli je tedy výhodné KŽP zrušit - samozřejmě za předpokladu, že vložené finance nedostaneme a uzavřít nové - tedy IŽP.

Ano, je to velmi výhodné – pro "finanční poradkyni". Provize z tohoto obchodu bude činit osm až deset tisíc korun, to není špatné.

Ale teď vážně: zrušení pojištění je vždy krajním krokem, který je třeba opravdu dobře zvážit. Na toto téma vyšla v Článcích a v Poradně celá řada statí, doporučuji je pročíst. Zejména odpověď na dotaz klienta v Poradně, který začíná slovy "Dobrý den, mám dotaz týkající se pojištění, mám sjednány tyto 4 produkty (prosím raději se ani neptejte proč tolik a proč tak špatné…)". Zde je podrobně vysvětleno, jaké zásady je dobré respektovat pro zjištění pojistných částek a podle toho pak namodelovat krytí rizik. Většinou se ukáže, že není nutno pojištění rušit, stačí je pozměnit či doplnit.

Zcela jinou otázkou je dosažení výnosů prostřednictvím kapitálového či investičního pojištění. K tomu opět celá řada článků na těchto stránkách, prosím pročtěte si je. Je pravdou, že investiční pojištění poskytuje možnost vyšších výnosů než kapitálové, neboť po odečtení pojistného za rizika a poplatků pojišťovně jdou Vaše prostředky do zvolených podílových fondů. Abyste však měla šanci na nadprůměrný zisk, musíte podstoupit i nadprůměrné riziko – to je železný zákon investování. Proto musejí peníze směřovat převážně do fondů akciových. To vůbec není na závadu při investičním horizontu 23 let. Je ovšem nutno s blížícím se termínem plnění použít investiční brzdu, což znamená postupný přesun do méně rizikových pozic. Protože v samotném pojištění tato brzda vtělena není (alespoň to nikde v popisu produktu a v investiční strategii není patrno), moje otázka zní: kdo to bude hlídat za deset, patnáct či dvacet let? Vy nebo Vaše poradkyně? Pokud nikdo, pak jeden z možných scénářů je tento: po celou dobu budou trhy generovat výnos namodelovaný Vaší poradkyní, a rok dva před koncem vyvedou stejný kousek, jaký předvedly v posledním roce a půl. Takže výsledek dvaatřicetiletého úsilí může být mnohem horší, než u původní varianty.

Mimoto samotné investování prostřednictvím investičního pojištění se nejeví jako rozumné (opět viz články na těchto stránkách). Finance totiž nakonec skončí v podílových fondech, leč předtím si z nich ukousne Vaše poradkyně svou provizi a pojišťovna sama administrativní poplatky a nějaký ten drobný zisk. A pak si strhnou vstupní poplatky i příslušné fondy. Lépe je tedy investovat přímo do fondů a pojištění použít k tomu, k čemu je určeno – k zajištění rizik.
A tudíž mé doporučení zní:

  • Podle pravidel uveřejněných na těchto stránkách zjistěte potřebné krytí rizik pro svého manžela – pravděpodobně se ukáže, že postačí pojištění pouze upravit
  • Poté se spojte s pojišťovnou Amcico a požádejte o úpravu pojištění podle zjištěných parametrů s tím, že důraz bude na krytí potřebných rizik a kapitálová částka bude jen minimální (tím by mělo dojít ke snížení celkového pojistného)
  • Nepůjde-li úprava provést v rámci stávajícího produktu, zkuste možnost konverze na jiný produkt Amcica, který umožní dodržení požadovaných parametrů – ovšem nikoli za cenu ztráty již vložených prostředků, nýbrž s jejich převodem na nový produkt
  • Výsledkem by měla být úspora na pojistném – tyto prostředky investujte do otevřených podílových fondů, nejlépe dle vlastního finančního plánu se zřetelem na Vaše životní cíle


Budete-li potřebovat pomoc při stanovení pojistných částek, úpravě pojištění či stanovení optimální struktury investičního portfolia, neváhejte mne kontaktovat.

 Zpět do poradny

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


ZAUJALY VÁS ČLÁNKY NA MÉM WEBU?

Napište svůj email a přihlašte se k jejich odběru.

zpracováním osobních údajů